นักบุญยอแซฟ

posted on 06 Dec 2008 16:21 by jesus-god

ประวัตินักบุญยอแซฟ

บิดาเลี้ยงขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
องค์อุปถัมภ์ผู้ใช้แรงงาน  และองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร

ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย
ศตวรรษที่ 1 (ฉลอง 19 มีนาคม) 

                หลาย ๆ ท่าน คงรู้จักเพียงแค่ว่า นักบุญยอแซฟ  เป็นบิดาของพระเยซูเจ้า  บางท่านก็ทราบว่า พระองค์เป็นช่างไม้ แต่โดยรวมแล้ว พระองค์เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสตศาสนา  พระองค์ทรงเกิดในตระกูลของกษัตริย์ดาวิด  ทำให้องค์พระเยซูเจ้าได้ชื่อว่า เป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดด้วย 

                พระบิดาเจ้าสวรรค์ ทรงเลือกสรรยอแซฟ  หนุ่มช่างไม้แห่งนาซาเร็ธให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้าและเป็นภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์  หลังจากที่ท่านยอแซฟและมารีย์  ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่ได้หมั้นกันแล้ว เทวดาองค์หนึ่งเข้าฝันแล้วแจ้งให้ทราบว่ามารีอาจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งด้วยอำนาจของพระจิต  เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปโลก

               จนกระทั่งองค์พระเยซูประสูติ  ในสมัยนั้นกษัตริย์เฮรอดได้ยินคำทำนายจากโหราจารย์ว่าจะมีกษัตริย์มาประสูติ  ด้วยความหวาดกลัวว่าจะมีผู้มาโค่นบัลลังค์  จึงได้สั่งฆ่าเด็กทารกทุกคนในเมืองเบทเลเฮม ท่านนักบุญยอแซฟได้พาพระกุมารและพระนางมารีอา หลบหนีไปประเทศอียิปต์ จวบจนกระทั่งกษัตริย์เฮรอดสิ้นพระชนม์ จึงได้พากลับ  กล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีนักบุญยอแซฟ พระกุมารก็อาจถูกกษัตริย์เฮรอดสังหารได้

                นักบุญยอแซฟดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างเรียบง่าย และดำเนินการตามน้ำพระทัยขององค์พระเจ้าเสมอมา  ท่านได้ปลูกฝังวิชาชีพช่างไม้ ให้กับองค์พระเยซูคริสตเจ้าอีกด้วย เนื่องด้วยท่านเป็นช่างไม้ พระศาสนจักรคาทอลิกจึงได้กำหนดให้ในวันแรงงานสากล  1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉลองนักบุญยอแซฟ นอกจากนี้ พระศาสนจักรประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรอีกด้วย  ทั้งนี้เนื่องจากท่านทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และผู้อภิบาลครอบครัวที่เข้มแข็งอย่างศรัทธากล้าหาญและเปี่ยมด้วยคุณธรรมนานัปการ เริ่มตั้งแต่เดินทางไปลงบัญชีสำมะโนประชากรที่เบธเลเฮม พระนางมารีย์ต้องบังเกิดพระกุมาร ในถ้ำเลี้ยงสัตว์ เพราะไม่มีที่พักในโรงแรม  ต้องหนีราชภัยจากกษัตริย์เฮโรดไปพักอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ชั่วระยะหนึ่ง ฯลฯ 

 ยอแซฟได้สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้าและแม่พระ

ภาพลักษณ์ของท่านนักบุญยอแซฟ

 J = Justic             ความยุติธรรม

O = Obedience   ความเชื่อฟัง

S = Silence          ความเงียบ ดุษณียภาพ

E = Experience   ความสันทัดจัดเจน

P = Prudence     ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ

H = Humility       ความสุภาพถ่อมตน

ที่มา

http://www.jsa.ac.th/2550/saint.htm

http://www.geocities.com/prakobkit/saintday/joseph.htm

Comment

Comment:

Tweet

#3 By wqetr (103.7.57.18|223.206.128.164) on 2012-05-27 10:15

thanks a lot na ka :)

#2 By PXBLAH on 2011-06-10 11:04

นักบุญโยเซฟ มีวันฉลองสองวันคะ
ทราบไหมว่า อีกวันหนึ่งฉลองวันที่เท่าไหร่คะembarrassed

#1 By Sr. Paula (203.147.51.105) on 2009-02-19 10:07