กำเนิดคริสตศาสนา

posted on 30 Nov 2008 20:08 by jesus-god

การประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม

เรื่องราวของการประสูติของพระเยซูเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ  ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า  

โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฎิสนธิในครรภ์ของนางนั้น มาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า

 หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์
และจะคลอดบุตรชาย
ซึ่งจะได้รับนามว่า
แอมมานูแอล
แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา

เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยแต่เขามิได้มีความสัมพันธ์
ฉันสามีภรรยากับนาง ต่อมานางให้กำเนิดบุตรชาย โยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่า เยซู
(มธ1
:18-25)

โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร

ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มสืบถามว่า

กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมจารย์ ตรัสถามว่า พระคริสต์จะประสูติที่ใด 

เขาจึงทูลตอบว่า ในเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า

เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์
เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดา หัวเมือง แห่งยูดาร์
เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า
ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา

ดังนั้นกษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏแล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบกุมารแล้วจงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย

เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังดำรัสแล้ว ก็ออกเดินทางดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์ มีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้านพบ พระกุมารกับพระนาวมารีย์ พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น 

พระกุมารเสด็จหนีไปประเทศอียิปต์ทารกผู้บริสุทธิ์ถูกประหาร

เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้วทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟว่า

“จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อประหารชีวิต”

โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนั้นและอยู่ที่นั่นจนกระทั้งกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสทางประกาศกความจริงว่า

“เราเรียกบุตรของเรามาจากประเทศอียิปต์”

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถูกบรรดาโหราจารย์หลอก ก็กริ้วยิ่งนกจึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง ดังนี้พระดำรัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมีย์ก็เป็นความจริงว่า

“มีผู้ได้ยินเสียงในหมู่บ้าน รามาห์เป็นเสียงร้องไห้และคร่ำครวญอย่างขมขื่นนางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตรนางไม่ยอมรับคำปลอบโยนใด ๆเพราะบุตรเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว”

พระกุมารเสด็จกลับจาก ประเทศอียีปต์ไปเมืองนาซาเร็ธ

หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ ทุตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในประเทศอียิปต์ กล่าวว่า

“จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้ว”

โยเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดิน อิสราเอลแต่เมื่อรู้ว่าอาร์เคลาอัสขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่นั้น และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันเขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมือง หนึ่งชื่อนาซาเร็ธ  ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่า

 “พระองค์ทรงได้รับพระนามว่าชาวนาซาเร็ธ”

Comment

Comment:

Tweet

wink

#10 By (223.205.249.168|223.205.249.168) on 2014-05-31 14:09

big smile big smile I LOVE JESUS

#9 By pim (103.7.57.18|61.7.235.226) on 2012-12-17 15:26

รอดตายแล้วขอบคุนค่าsurprised smile double wink cry big smile big smile big smile big smile big smile double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink cry cry cry cry

#8 By เทพพฤกษา (125.26.252.19) on 2011-08-10 20:09

ขอบคุนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่าsurprised smile surprised smile surprised smile surprised smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile question question question question double wink double wink double wink double wink cry cry cry cry

#7 By เทพพฤกษา (125.26.252.19) on 2011-08-10 20:04

เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ได้เอาbig smileไปทำรายงานแว้ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว cry double wink surprised smile confused smile open-mounthed smile big smile cry cry cry double wink double wink double wink confused smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile double wink double wink double wink surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#6 By เทพพฤกษา (113.53.110.224) on 2011-08-10 19:34

embarrassed

#5 By คนสวย (118.173.43.12) on 2011-07-31 14:07

ถ้าเราเอาอันนี้ไปทำรายงานเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้าครูจะว่าไม่เนีย
open-mounthed smile

#4 By ธนกฤต (223.205.234.125) on 2011-07-23 11:52

ผมอยากทราบถึงการกำเนิดโลกในคัมภีร์ใบเบิล ในพันธสัญญษใหม่ และพันธสัญญาเก่า

#3 By อาดัม (110.168.32.28) on 2011-06-06 23:20

หัวข้อคือ จุดกำเนิดของคริสตศาสนา แต่บทความเกี่ยวกับเรื่องการประสูติของพระเยซูเจ้า ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะembarrassed

#2 By Sr. Paula (203.147.51.105) on 2009-02-19 10:14

ถ้ามีบทความอธิบายความหมายของการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ควบคู่กับเรื่องราวการบังเกิดจะดีมากเลยคะ
surprised smile

#1 By Sr.Paula (203.147.51.105) on 2009-02-19 10:12